Doradztwo

Przykładowe obszary naszych działań doradczych w zakresie zarządzania strategicznego i zarządzania ludźmi:

 • tworzenie i  modyfikowanie kultury organizacyjnej;
 • tworzenie misji, wizji i strategii dłogookresowych organizacji;
 • analiza i rozwój kompetenecji i zachowań;
 • kreowanie scieżek kariery;
 • planowanie rozwoju;
 • planowanie i wdrażanie zmiany;
 • budowanie zaangażowania pracowników;
 • tworzenie i wdrażanie działań wspierających Work-Life Balance;
 • przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu;
 • tworzenie i wdrażanie sposobów przejścia przez trudne sytuacje.

Przykładowe obszary naszych działań doradczych w zakresie marketingu i komunikacji:

 • tworzenie misji, wizji i strategii dłogookresowych kategorii produktowych i marek;
 • opracowanie strategii, marketing mix’u i planu operacyjnego wprowadzenia na rynek nowej kategorii/marki/produktu;
 • opracowanie planu zintegrowanej komunikacji marki;
 • komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna;
 • opracowanie strategii działań PR.
Doradztwo 2012-03-25

Developium

ul Niedźwiedzia 8d lok. 20
02-737 Warszawa
(+48) 600 661 113
aneta.stepien@developium.pl

Aktualności