Coaching

Executive coaching

jest skierowany do kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla; Ma na celu poszerzenie samo-świadomości, lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów, doskonalenie umiejętności lidera oraz poprawę jakości życia w różnych obszarach.

Performance coaching

skierowany jest do menedżerów liniowych i pracowników operacyjnych, jego celem jest zwiększenie skuteczności działań pracowników, zmierzających do realizacji celów biznesowych. Często jest elementem planu rozwoju pracowników będącego wynikiem rocznej oceny umiejętności i kompetencji lub oceny 360.

Project coaching

jest skierowany do zespołów projektowych i ma na celu wspieranie zespołu w realizacji celu projektu poprzez narzędzia coachingowe oraz mentoring. Umożliwia podtrzymanie zaangażowania członków zespołu w realizację projektu, usprawnienie komunikacji, wsparcie w rozwiązaniu trudności i pojawiających się problemów, doprowadzenie projektu do końca oraz spotęgowanie efektu uczenia się.

Team coaching

ma na celu poprawę efektywności działania zespołów w organizacji poprzez poprawienie relacji interpersonalnych i komunikacji w zespole. Dzięki pogłębieniu zrozumienia jak poszczególne jednostki wpływają na funkcjonowanie zespołu dążymy w team coachingu do zbudowania w zespole atmosfery zaufania, współdziałania i współodpowiedzialności.

Life coaching

skierowany do klientów indywidualnych i pracowników różnych szczebli w organizacji. Ma na celu pomóc klientowi poszerzyć świadomość siebie i swoich możliwości, przekroczyć własne ograniczenia, dodać odwagi do zmiany, poprawić jakość życia i skuteczność działania, przywrócić równowagę w różnych obszarach życia, wesprzeć w realizacji celów i pragnień.

Coaching rodzicielski

skierowany do klientów indywidualnych w roli rodziców, którzy chcą przyjrzeć się sobie w tej roli i swoim przekonaniom na temat macierzyństwa czy rodzicielstwa, poprawić relację i więź z własnym dzieckiem, podnieść jego poczucie własnej wartości, czy też wesprzeć swoje dziecko w codziennych trudnościach.

Coaching 2012-03-25

Developium

ul Niedźwiedzia 8d lok. 20
02-737 Warszawa
(+48) 600 661 113
aneta.stepien@developium.pl

Aktualności