Work-Life Balance

Potocznie, równowaga między życiem osobistym a pracą rozumiana jest jako zadowalający rozkład czasu i energii pomiędzy różne aspekty naszego życia.

Najczęściej mówią o niej Ci, którzy mają rodziny, a w związku z nimi pewne potrzeby i zobowiązania, które konkurują z obowiązkami zawodowymi i wyśrubowanymi wymogami pracy.

Równowaga między życiem osobistym i pracą jest to też wartość sama w sobie dla przedstawicieli pokolenia Y – ambitnych i pewnych siebie indywidualistów. Nie stawiają oni pracy na pierwszym miejscu – jest ona raczej jedynie środkiem do realizacji innych, ważniejszych w ich mniemaniu celów, do których należą stworzenie szczęśliwej rodziny, samorozwój i realizacja własnych pasji. Z tego względu, przedstawiciele pokolenia Y przedłożą kurs fotografii podwodnej nad nowy ekscytujący projekt, wymagający pracy po godzinach.

I pomimo, że często brak równowagi jest odczuwany jako brak czasu dla siebie, czasu na odpoczynek czy czasu dla rodziny, to tak naprawdę, nie tylko o czas chodzi. Na podstawie przeprowadzonego przez nas badania i rozmów, widzimy wyraźnie, że nie chodzi tu o proporcje między czasem spędzanym w pracy i poza nią, a w każdym razie nie to jest najistotniejsze.

Ważne jest to, jak się czujemy w swoim życiu. Możemy powiedzieć, że równowaga to stan, który osiągamy kiedy żyjemy w zgodzie ze sobą i wyznawanymi wartościami, optymalnie gospodarujemy swoimi zasobami i zaspokajamy najistotniejsze dla nas w danym momencie życia potrzeby. Dlatego też jest ona jakością bardzo subiektywną i zmienną w czasie.

Singiel spędzający 80-90% czasu w pracy może czuć się w totalnej równowadze, bo w ten sposób zaspokaja ważne dla niego potrzeby osiągnięć, statusu i bezpieczeństwa finansowego. Jednocześnie niepracująca mama dwójki dzieci, zajmująca się głównie nimi i domem, będzie mieć poczucie, że jej równowaga jest zachwiana bo nie wykorzystuje w pełni swoich możliwości i nie zaspokaja całego spektrum potrzeb samorealizacji.

Stąd ważna jest świadomość siebie, swoich potrzeb i celów, bo tylko wtedy możemy dopasować do nich swoje działania i dokonywać właściwych wyborów.

Czujemy wtedy, że zmierzamy we właściwym kierunku, to co robimy ma sens, wiemy kim jesteśmy i kim chcemy być, a wszystkie części naszego życia do siebie pasują. Czujemy się spójni, osadzeni w rzeczywistości i osiągamy wewnętrzny spokój.

1 Komentarz

Dodaj komentarz

Developium

ul Niedźwiedzia 8d lok. 20
02-737 Warszawa
(+48) 600 661 113
aneta.stepien@developium.pl

Aktualności