• Aby zmienić zachowanie ludzi,
  trzeba wpłynąć nie tylko na ich otoczenie,
  lecz również na ich serca i umysły.

 • Jedyny sposób, by odkryć
  granice możliwości
  , to przekroczyć je
  i sięgnąć po niemożliwe.

 • Żyć świadomie, w zgodzie ze sobą
  i swoimi wartościami, rozumieć swoje potrzeby
  i dokonywać właściwych wyborów.
  Żyć z pasją.

Rozwój i zmiana

Wspieramy innych w rozwoju osobistym,  poszerzaniu samo-świadomości, odkrywaniu zasobów i rozpoznawaniu potrzeb. Pracujemy z wartościami, emocjami i przekonaniami klienta towarzysząc mu w drodze do realizacji celu i dokonania zmiany w jego życiu zawodowym i/lub osobistym. 

Komunikacja i współdziałanie

Wspieramy ludzi w rozwijaniu umiejętności interpersonalnych.
Pomagamy tworzyć w organizacjach kulturę partnerskiego porozumienia i współpracy. Wprowadzamy rozwiązania usprawniające komunikację, podejmowanie decyzji, rozwiązywanie konfliktów oraz umożliwiające tworzenie w zespołach atmosfery zaufania i współdziałania.

Work-life balance

Propagujemy nowe spojrzenie na równowagę między pracą a życiem osobistym. Uświadamiamy, jakie znaczenie ma życie w równowadze dla jednostki, a jakie dla organizacji, w której funkcjonuje. Proponujemy wsparcie i rozwiązania przywracające równowagę oraz przeciwdziałające wypaleniu zawodowemu.

Przywództwo

Wspieramy liderów w rozwijaniu i doskonaleniu umiejętności przywódczych. Pomagamy tworzyć motywującą wizję, strategię i kulturę organizacyjną. Rozpowszechniamy ideę odpowiedzialnego przywództwa i model zarządzania promujący zaangażowanie w pracę, współdziałanie i rozwój pracowników.

Developium – rozwój ludzi i organizacji 2012-03-03

Developium

ul Niedźwiedzia 8d lok. 20
02-737 Warszawa
(+48) 600 661 113
aneta.stepien@developium.pl

Aktualności